SCOTS
CMSW

uile

See this word as a collocate cloud

suidheachadh s aig a huileàm agus tha seo a
craobhan f982: craobhan s auiledad dìthein is a h
dad dìthein is a huiledad tha m981: bha am
de dhaingneachadh dhan a huileduine a tha ag obair
an adhartachadh anns a huilesuidheachadh s aig a h
smaointinn gu bheil a huileag aithneachadh an adhartas a
aidh aidh tha a huilea h uile duine a
m981: bha dìreach a huileduine a bhoinneas dhuinn [tarraing anail]
a h uile a huileduine a coimhead air an
thiochdais na bo a huileduine a coimhead air
carson a bhios a huileduine a falbh air an
aig na sales a huileduine a gabhail deoch aig
chan urrainn dhut a huileduine a th ann a
tha iad eh [tarraing anail] huileduine different s e f982:
agus feasgar math a huileduine good evening everybody in
an taighe ann a huileduine s tha iad either
trice a bha a huileduine so bha cha robh
le uisge m981: a huile[neo-shoilleir] le uisge thàinig spùt
[tarraing anail] f982: guitars is huiledad a bh ann air
ùine seachad m979: a huiledealbh a tha mise a
f980: eadar a a huilerud a bh ann am
eadar theangaich e a huilesmid de sgrìobhadh burns gu
aonta gum biodh a huilecànan air a ghabhail a
eorpa gu bheil a huilecànan chan e a mhàin
cur thugamsa leabhar a huilebliadhna agus eh cha do
an deigh s a huiledad aca a leaghadh s
f982: tha i a huiledad dheth tha i math
dìreach deiseil dhen a huiledad f980: mmhm feumaidh tu
sgeulachd s rudan a huiledad mar sin ach [neo-shoilleir]
i air atharrachadh sa huileh àite m979: eh oh
itheadh na beathaichean a huilem979: dhèanainnsa sin nam biodh
an aon rud sa huilepàipear co dhiù m979: mìos
bidh mi air a huilequestionnaire fhaighinn ann an cola
airson còcaireachd s a huilerud [boladh] m979: bhiodh
an robh i dhan teaghlachuile[casad] m981: bha dìreach a
rough bha i dìreach brònachuilegu lèir m981: a ghaoth

To view a concordance for a new word, enter here: